มาที่เดียว ได้ไปครบวงจร

 

ซี ที อี อิเล็กทรอทริก

CTE electrotric

12 ซอย 2 ถนนเวียงบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 .. Tel. 08-9635-5338 Tel./Fax. 0-5341-0004

Product by CTE

Contact/ติดต่อเรา

ตู้คอนโทรล ปั้มน้ำส่งสูง ( High Head Pump Control )
High Head Pump Control เป็นระบบปั้มน้ำสูบจ่ายน้ำสำหรับสูบน้ำจากที่ต่ำไป
ยังที่กักเก็บน้ำในที่สูง

 

 

ตู้คอนโทรล ปั้มน้ำแรงดัน ( Booster Pump Control )
Booster Pump Control เป็นระบบปั้มน้ำสูบจ่ายน้ำที่ระดับแรงดันคงที่ภายใต้
ปริมาณความต้องการใช้น้ำแตกต่างกัน โดยการใช้ปั้มน้ำขนาดเล็ก จำนวน
หลายตัวแทนปั้มน้ำขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว วิธีการนี้จะช่วยประหยัดพลัง
งานไฟฟ้า ช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งยังง่ายต่อการบำรุงรักษาระบบ

 

ตู้คอนโทรล ปั้มน้ำรีเทิร์น ( Return Pump Control )
Return Pump Control เป็นระบบปั้มน้ำสูบจ่ายน้ำ เป็นระบบปั้มที่ใช้กับน้ำร้อน
เพื่อให้อุณหภูมน้ำที่อยู่ในท่อน้ำร้อนภายในตัวอาคาร มีอุณหภูมิที่คงที่ทุกๆ
จุด ซึ่งช่วยให้สามารถใช้น้ำร้อนได้ทันที เมื่อเทียบกับการไม่มีระบบรีเทิร์น
ท่อที่มีระยะไกล และการสูญเสียความร้อนของน้ำร้อนที่ค้างอยู่ในท่อน้ำร้อน
ะบบรีเทิร์นปั้มเหมาะสำหรับระบบน้ำร้อนที่ค่อนข้างเป็นระบบใหญ่ เนื่องจาก